چهارشنبه , 30 خرداد 1403

البرز نیازمند برنامه جامع برای توسعه

استاندار البرز افزود: تدوین این برنامه در البرز از سوی سازمان برنامه استان در سال ۹۱ در دستور کار قرار گرفته و طی سال‌های بعد مورد بازنگری قرار گرفته و در نهایت در سال ۹۹ با رفع اشکالاتی به اقتضای زمان، تصویب شده است.

عبداللهی گفت: علی رغم تلاش‌های خوبی که در این راستا صورت گرفته در جلسات مختلف با توجه به نظرات مطرح شده از سوی مدیران، معتمدان شهری در خصوص این سند اقناع سازی نشده است.

او  افزود: بر این اساس برنامه‌های استان در ابعاد مختلف با تبعیت از این سند پیش می‌رود، ولی در جلسات آتی در مباحث مختلف بازنگری با بهره گیری از خرد جمعی صورت می‌گیرد.

استاندار البرز گفت: باید به گونه‌ای اقناع سازی شود که مجموعه مسئولان استان بر روی سند توسعه استان اتفاق نظر داشته باشند و برای اجرا و تحقق آن با اطمینان، همراهی کنند.

او افزود: مقرر شد دانشگاه‌های استان و بویژه دانشگاه خوارزمی در این موضوع به مشاور کمک کنند و به جمع بندی جامعی برسیم.

عبداللهی گفت: با اطمینان خاطر از سند، باید با تلاش شبانه روزی و در نهایت انسجام و اتحاد به توسعه علمی استان بپردازیم.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …