۳۷۴ تن میوه شب عید در کرج توزیع می‌شود

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهر کرج گفت: ۳۷۴ تن سیب و پرتقال شب عید با قیمت مناسب در جایگاه‌های موقت طرح تنظیم بازار برای تامین مایحتاج نوروزی شهروندان توزیع شد.