۲ گورخر ایرانی به پارک محیط بانی کرج انتقال یافتند

«حمید رضا عبداله پور»  روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت :  اکنون « رامش » و  « آرزو» بدون حصار و قفس  ساکنان جدید بوستان محیط بان  کرج به شمار می روند.
وی ادامه داد: این گورخرها از پارک ارم  تهران به بوستان محیط بان کرج منتقل شدند. 
سرپرست  سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری کرج افزود: با توجه به حساسیت جابه جایی گور خر ها ، تهیه دارو ها و انجام آزمایشات لازم  برای انتقال آنها حدود ۱۰ ماه  زمان برد.

وی بیان داشت: اکنون رامش و آرزو دوره قرنطینه را گذرانده  و امروز  زندگی جدیدی در بوستان محیط بان  کرج بدون  حصار شروع کردند.