پیوند صنعت و ورزش موجب ارتقای ورزش شهرستان اشتهارد شده است

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد استان البرز با اشاره به استقرار بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان گفت: پیوند صنعت و ورزش و حمایت بخش خصوصی موجب شده تا امروز شاهد ارتقای ورزش اشتهارد و معرفی استعداد‌های بیشتری باشیم.