وضعیت کنونی مسیر منتهی به بهشت سکینه

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر منتهی به بهشت سکینه از بعد از ظهر پنجشنبه آرام است و آشوبگران توسط نیروهای امنیتی متفرق شدند.

در جریان این اغتشاشات چندین نیروی حافظ امنیت مصدوم شدند.