سه شنبه , 2 مرداد 1403

هدیه بهار به زمین های کشاورزی البرز

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی البرز گفت: ذرت علوفه ای، پنبه و سبزی و صیفی محصولاتی هستند که به عنوان کشت بهاره، کشت می‌شوند.

هدیه بهار به زمین های کشاورزی البرزبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، تاج الدینی افزود: یکی از محصولاتی که به عنوان کشت بهاره کشت می‌شود ذرت علوفه‌ای است که حدود ۸ هزار هکتار را به این محصول اختصاص داده ایم و پیش بینی می‌شود که در سال جاری ۴۰۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی البرز : ۹ هزار هکتار را نیز به محصولات صیفی و سبزی اختصاص داده ایم وبرای این محصول نیز پیش بینی می‌شود ۳۷۰ تن برداشت کنیم.

تاج الدینی افزود: پنبه به عنوان یکی دیگر از محصولاتی است که کشت بهاره دارد و حدود ۲۰۰هکتار زمین با پیش بینی برداشت ۶۰۰تن پنبه را به خود اختصاص داده است.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …