سه شنبه , 2 مرداد 1403

مرکز نیکو کاری کاریابی در البرز افتتاح شد

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) البرز روز سه شنبه در ایین افتتاح  مرکز نیکوکاری تخصصی کاریابی البرز گفت: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با کاریابی کارا ،استفاده بهینه از منابع و هم‌افزایی در ارایه خدمات کاریابی به مددجویان وسایر نیازمندان مستعد اشتغال مدنظر قرار گرفته است.
شاهین رضایی افزود: کمیته امداد موظف است بر اساس معرفی‌های صورت گرفته توسط مراکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و پس از انجام بیمه تأمین اجتماعی فرد به کار گمارده شده نسبت به اعطای مشوق‌های کارفرمایی برابر ضوابط اقدام کند.
وی بیان داشت: این مرکز نیکوکاری موظف است پس از مشاوره شغلی برای افراد معرفی‌شده واجد شرایط اشتغال در بازده زمانی سه ماهه حداقل سه فرصت شغلی پیشنهاد کند.

رضایی گفت: در صورت عدم اشتغال، کارجو به‌عنوان استنکاف از شغل به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه ترغیب مردم به استفاده از روش‌های جدید شرکت در امور نیکوکاری در دستور کار کمیته امداد قرار دارد یادآور شد: مردم و خیران برای پرداخت صدقه و شرکت در امور نیکوکاری از طریق شماره تلفن ثابت ۳۵۵۷، تلفن همراه ۲۶۳۵۵۷.، کد دستوری# ۲۶.*۸۸۷۷* و ثبت درخواست کمک در سامانه ۱۳۷ شهرداری استفاده کنند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …