شوراهای دانش آموزی بازوی فکری مدارس هستند

سالار قاسمی روز چهارشنبه در  حاشیه برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی  البرز در گفت و گو با ایرنا هدف اصلی از برگزاری این انتخابات را آماده سازی دانش آموزان برای پذیرش مسوولیت های اجتماعی، ارتقای روحیه نقد پذیری و تمرین دموکراسی عنوان کرد و این شوراها را مهمترین بازوی فکری مدارس دانست.

وی با تاکید براهمیت انتخاب و تاثیر آن در زندگی فردی و اجنماعی دانش آموزان،خاطرنشان کرد: دانش آموزان به عنوان سرمایه های اصلی نظام و مدیران آینده کشور باید بیاموزند که بهترین گزینه را انتخاب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان داشت: اعضای شوراهای دانش آموزی در مدارس مطالبات مختلف آموزشی، فرهنگی، تربیتی، ورزشی و هنری دانش آموزان را به مسئولین منتقل و پیگیری می کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات در کشور برخاسته از روح مقدس نظام اسلامی و در راستای دست یابی به دموکراسی واقعی و نظام مردم سالاری دینی است، اضافه کرد: کشور ما یکی از معدود کشور هایی است که تمامی ارکان آن با رأی و نظر مردم انتخاب می شوند.

وی تصریح کرد: هدف از انتخابات شورای دانش آموزی تمرین انتخاب کردن ، مشارکت پذیری،مشارکت جویی و آمادگی دانش آموزان برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی است.

قاسمی  ادامه داد: دانش آموزان جوان و نوجوان شور آفرینان اصلی صحنه انتخابات هستند که می توانند با حضور چشمگیر و با نشاط خود زمینه تشکیل مجلسی توانمند و کارآ را رقم زنند.

مدیر کل آموزش و پرورش البرز شورا های دانش آموزی را پرچمداران گام دوم انقلاب دانست وافزود: دانش آموزان می بایست توجه داشته باشند در انتخابات از دادن شعار های غیر واقعی که توانایی تحقق آن را ندارند خود داری کنند ، چرا که وعده انتخاباتی که محقق نشود باعث دلسردی رأی دهندگان می گردد.

وی تاکید کرد: نوجوانان و جوانان شور آفرینان اصلی صحنه انتخابات هستند که می توانند با حضور چشمگیر و با نشاط خود زمینه تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا ، مجلس و ریاست جمهوری توانمند و کارآ را درآینده رقم بزند.

 انتخابات بیست و چهارمین دوره شوراهای دانش آموزی با شعار«شورای دانش آموزی طلایه دار گام دوم انقلاب اسلامی » در استان البرز به صورت حضوری و مجازی از امروز چهارشنبه 19 آبان  تا ۳۰ آبان ماه  جاری در مدارس استان البرز ادامه دارد.

استان البرز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموزدارد.