انتخابات انجمن اولیا و مربیان در مدارس البرز درحال برگزاری است

بهنام میرزایی روز شنبه درگفت و گو با ایرنا اظهارداشت: بر اساس دستور العمل جدید اداره کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شورای انجمن اولیا و مربیان استان، انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ درحال برگزاری است.

وی ادامه داد:  با توجه به این که مجمع انتخاباتی انجمن اولیا و مربیان، پایه تمامی فعالیت های قانونی و حقوقی مدا رس می باشد،شیوه نامه برگزاری انتخابات سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با هدف مشارکت حداکثری اولیا به همه مدارس استان  ارسال شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات انجمن اولیا و مربیان در یک هزار و ۸۰۰ مدرسه البرز درحال انجام است، یادآورشد: دراین انتخابات حدود ۱۳هزار نفر منتخب شد و به عضویت شورای انجمن اولیا و مربیان مدارس و ۶ نفر نیز به عضویت شورای انجمن اولیا و مربیان استان البرز درمی آیند.

میرزایی تصریح کرد: اهداف آموزش و پرورش زمانی محقق می شود که به عوامل موثر در شاخصه های تربیتی در خانه و مدرسه توجه شود.

وی با بیان اینکه پیوند اولیا و مربیان یکی از بسترهای جلب اعتماد دو طرفه را ایجاد می کند،اضافه کرد: انجمن اولیا و مربیان در مدارس با هدف تقویت و مشارکت اولیای دانش آموزان در راستای ارتقای فعالیت های آموزشی، پرورشی و اطلاع رسانی درباره ماموریت های این انجمن و ایجاد فضای دوست داشتنی و با نشاط در مدارس ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس را مدیر،معاون یا مربی آموزشی و پرورشی، نماینده معلمان و چهار نفر از اولیا تشکیل می دهند.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: اولیای دانش آموزان باید برای مطالبه حق و حقوقشان اقدام کنند چون تمام مسایل آموزشی و پرورشی در مدارس باید برگرفته از خواسته های انجمن اولیا و مربیان باشد.

وی اموری مانند فعالیت های فوق برنامه، کلاس های آموزشی، برگزاری اردو، بازدید علمی و مسابقات ورزشی نیز باید از کانال انجمن اولیا و مربیان بگذرد و طبق نظر آن ها انجام شود.

میرزایی تاکید کرد: مدیرانی که دید مشارکتی، فکری و مهارتی داشته باشند نسبت به دیگران از موفقیت بیشتری برخوردار هستند.

استان البرز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.