استاندار : نرخ بیکاری البرز تک رقمی شد

به گزارش روز شنبه  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، عزیزاله شهبازی افزود: نرخ بیکاری  استان البرز در تابستان سال ۹۹ به میزا ن ۱۲.۴درصد بود که این رقم در تابستان ۱۴۰۰ به ۹.۱ درصد رسید.

وی ادامه داد: این رقم در تابستان سال ۹۷ حدود ۱۴.۷ درصد بود از این رو برای کاهش این معضل وارد میدان شدیم.
شهبازی گفت: اقدامات برنامه محور و علمی طی نشست های تخصصی و بازدیدهای میدانی، همچنین دیدار و گفت و گوی مستمر با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران، تجار و مسئولان مربوطه ملی و استانی سبب ساز این توفیق ارزشمند شد.
استاندار البرز گفت: بی شک طلایه داری البرز طی چند سال متوالی در خصوص اعطای تسهیلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، گواهی بر تلاش های صورت گرفته برای تولید و اشتغال است.
وی افزود: همچنان نیز با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت  با اهتمام و انرژی ویژه ای در راستای جهش تولید اقدام می کنیم.
شهبازی بیان داشت: بنابراین در این مسیر از حمایت های جدی و برنامه ریزی شده ملی برخوردار خواهیم شد چرا که  ایجاد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری یکی از بزرگترین اهداف دولت محسوب می شود.