تشکیل شورای حل اختلاف ویژه امور مدیریت شهری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، چهار روز پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، «شورای حل اختلاف ویژه امور مدیریت شهری با شرح وظیفه پنجگانه» صبح شنبه در کرج آغاز به کار کرد.