بیست شرکت دانش بنیان در کارخانه نوآوری البرز مستقر می شود

خانم کریمی افزود: اگر چه اولویت استقرار در این مجموعه، با شرکت های دانش بنیان و گروه هایی فعال در حوزه فناوری و نوآوری به ویژه در مسائل شهری مانند موضوعات زیست محیطی است اما امکان استقرار دیگر گروه ها و افراد فعال در دیگر زمینه ها نیز فراهم شده است.

به گفته او رایزنی با برخی از مراکز اداری و دولتی، همچنین دیگر مراکز خدماتی مانند پیشخوان خدمات دولت برای فعالیت در کارخانه نیز انجام شده که به زودی استقرار آنها نیز آغاز خواهد شد.

معاون تجاری سازی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز گفت: با هدف حمایت از طرح های نوین و کاربردی و سرعت بخشی به اجرای طرح های اشتغال زا ، امکان استقرار برخی از فعالیت های خاص به شکل رایگان در فضای کارخانه را نیز فراهم شده است.