بایگانی روز: 29 خرداد 1401

نمایشگاه دائمی البرز طبق زمانبندی دقیق تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، گفت: اکنون طبق گفته متولیان امر، پروژه نمایشگاه دائمی استان ۸۰ درصد پیشرفت دارد. وی...