۱۰ مجتمع ویژه خدماتی در مناطق گردشگری البرز ایجاد می شود

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی تفاهمنامه‌ای، ایجاد ۱۰ مجتمع ویژه خدماتی در مناطق گردشگری استان البرز را به صورت پایلوت کشوری متعهد شد.