یک هزارو۶۰۰ میلیارد تومان وام به بخش صنعت البرز تزریق شد

علی غیاثی  روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: در این مدت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی ،  ۳۰۰میلیارد تومان بخش خدمات و بازرگانی ، ۳۳۵ میلیارد تومان بخش مسکن  و سایر بخش ها۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی ادامه داد : همچنین  از محل بند«ب »تبصره ۱۶ قانون به تعداد ۱۰۷ فقره وام به میزان چهار میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان به مددجویان بهزیستی البرز پرداخت شده است.

همچنین  از محل بند«ب» تبصره ۱۶ به تعداد ۱۳۷ فقره پرونده به مبلغ ۶ میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد، از محل بند« پ »  قانون بودجه ۵۶ فقره به میزان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ایثارگران و ۴۸۴ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۲۳ میلیاردتومان پرداخت شد.

 در بخش مشاغل خانگی ۲۸۲فقره تسهیلات به میزان  پنج میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان طی ۲ سال اخیر در استان البرز پرداخت شده است.

این مسوول گفت : برای نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین  البرز نیز ۷۱۷ فقره به میزان ۳۰۵ میلیارد تومان ، در بحث  در بحث اقتصادمقاومتی و رونق تولید در این ۲ سال بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردیم و در بحث اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۱۳۲ فقره  به میزان ۳۳ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد.

همچنین  از محل تبصره ۱۸ برای توصعه ۱۴ طرح تولیدی ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …