یک عضو شورای شهر فردیس بازداشت شد

به گزارش روز یکشنبه اداره کل دادگستری استان البرز، حسین ناصرخاکی افزود: متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس اضافه کرد: این متهم سومین عضو شورای فعلی شهر است که به اتهام ارتشا تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده است.

شورای شهر و شهرداری فردیس از نیمه اول سال ۹۶ از کلانشهر کرج منفک شدند و به عنوان شورا و شهرداری مستقل شروع به کار کردند. دوره اول شورای شهر فردیس که روزهای پایانی خود را سپری می کند تاکنون سه عضو شورای شهر دستگیر شدند.

پیش از این ۲ عضوی که دستگیر شده بودند سلب عضویت شدند.