چشم ۲۰۰ زندانی جرائم غیر عمد البرز به دستان خیرین استان

وی میزان بدهی این افراد را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و تصریح کرد: انتظار می رود تمام آنان با کمک خیرین از زندان آزاد شوند.

مقدسی یادآور شد: سال گذشته به کمک خیرین ،اعسار، ستاد دیه و گذشت شاکی ۵۴۱ زندانی در استان البرز از زندان آزاد شدند که میزان بدهی آنها۳۶۰ میلیارد تومان بود.

وی افزود: ستاد دیه تنها نهاد مردمی است که عهده‌دار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کشور است و امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم شمار زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده‌های خود بازگردانیم.

مدیر عامل ستاد دیه استان البرز با بیان اینکه متولی آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ستاد دیه استان البرز است، گفت: انتظار می رود نیکوکاران استان البرز ستاد دیه را حمایت کنند تا بتوانیم با مبالغ جمع آوری شده شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان در استان باشیم.

چهار زندان بزرگ کشور در البرز مستقر هستند.