چهارشنبه , 27 تیر 1403

پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع‌طبیعی کرج بهره برداری شد

استقرار واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی، توانمندسازی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری واحد‌های فناور در زمینه کشاورزی و منابع‌طبیعی، توسعه کارآفرینی، توسعه واحد‌های فناور نوپا و نوآور در زمینه کشاورزی و منابع‌طبیعی، توسعه فناوری، توسعه کسب و کار‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری از جمله اهداف پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی است.

با ایجاد پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع‌طبیعی، زیست‌بوم‌های فناوری و نوآوری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی توسعه یافته و قرار است تا پایان سال، حداقل ۱۰ دهکده فناوری و نوآوری و ۱۰ مرکز رشد کشاورزی و منابع‌طبیعی به ظرفیت‌های موجود اضافه و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در زیست‌بوم‌های مورد نظر به حداقل ۲ برابر افزایش یابد.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …