سه شنبه , 26 تیر 1403

نقره داغ شدن یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در البرز

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه شدن یک شرکت تولید ماکارونی به پرداخت بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان به علت گران فروشی خبر داد.

نقره داغ شدن یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در البرزبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز البرز، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از وصول گزارش تخلف یک شرکت بزرگ تولید ماکارونی در استان البرز با عنوان گرانفروشی ، شعبه تعزیرات حکومتی به صورت ویژه وارد رسیدگی شد.

به گفته اصانلو بررسی ها حاکی از این بود که شرکت موصوف به صورت گسترده اقدام به گرانفروشی کرده است.

اصانلو افزود : امروز رای بدوی محکومیت شرکت موصوف به پرداخت جریمه به میزان سه میلیون و هشتصدو شصت و هفت میلیارد ریال معادل سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هفت صد میلیون تومان صادر شد.

اصانلو افزود : با توجه به سیاست های تنظیم بازار دولت سازمان تعزیرات حکومتی مصمم است با اشخاصی که از وضعیت موجود سو استفاده می کنند مقابله نماید و قطعا در این مسیر مماشات یا مسامحه نخواهد داشت.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …