معلم بازنشسته کرجی مدرسه اهدا کرد

وی با اشاره به اینکه عملیات ساخت این مدرسه از بیستم شهریورماه سال گذشته آغاز شد، افزود: با پیگیری و نظارت مستمر این خیر نیک اندیش ساختمان مدرسه به تازگی در اختیار آموزش و پرورش ناحیه سه کرج  قرار گرفته است.

وی بیان داشت: برای ساخت این مدرسه خیرساز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که تمام این هزینه توسط معلم البرزی پرداخت شد.

مهرانی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کمبود فضاهای آموزشی در استان البرز مهاجرت پذیری است به گونه ای که رشد جمعیت دانش آموزی برای البرز زمینه ساز مشکلات فراوانی شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز البرز با بیان اینکه تعهد و نظارت خیرین مدرسه ساز درالبرز ستودنی است، اضافه کرد: روند ساخت مدارس خیری در این استان رضایت بخش است.

وی عنوان کرد: خیرین نیک اندیش تا کنون حدود ۴۰۰ مدرسه در استان البرز با هدف گسترش عدالت آموزشی و ترویج کمک در امرمقدس مدرسه سازی، احداث کرده اند.

استان البرز ۵۲۰ هزار دانش آموز دارد که این استان  ۵۵۰ مدرسه با هشت هزار کلاس درس کم دارد.

اکنون البرز دارای ۲ هزارو ۹ کد مدرسه است .