مشارکت بالا در انتخابات حاکی از بینش سیاسی مردم بود

عزیزاله شهبازی روز چهارشنبه در دیدار اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرج افزود: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و دور ششم شوراهای اسلامی شهر و رو ستا در شرایط بسیار حساسی برگزار شد.

وی  ضمن تبریک به تمامی اعضایی منتخب که خود را در معرض انتخاب قرار دادند و توانستند از مردم رای بگیرند، ادامه داد: اکنون که در این انتخابات توفیق یافتید باید با فعالیت خود فضای اعتمادسازی بیشتر مردم به خدمتگزاران خود را فراهم سازید.
شهبازی گفت: اعضای منتخب در شورای ششم کرج غالبا افرادی کاربلد و دارای تجارب لازم هستند ولی اشراف به قوانین و مقررات جدید و ارائه برنامه و ترسیم افق توسعه برای شهر و همچنین انتخاب شهرداری اصلح از مهمترین مسوولیت های اعضا به شمار می آید.
وی افزود: در مرحله نخست  پرداختن به مسایل اجتماعی در کلانشهر کرج از اهمیت بالایی برخوردار است و شورای ششم در این زمینه باید برنامه محور و با بهره گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و علمی خط سیر خود را مشخص و در جهت آن حرکت کند.
استاندار البرز اضافه کرد: البته سند آمایش البرز با استفاده از نخبگان دانشگاهی و کارشناسان برتر استان تهیه و تدوین شده که کمک موثری برای پیشبرد اهداف توسعه شهری نیز خواهد بود.
وی گفت: در بستری از اتحاد و انسجام بین اعضای سیزده گانه شورای ششم و طی تعامل با سایر دستگاه ها و نهادها، می توانید پاسخگوی اعتماد مردم باشید چراکه مابعنوان دستگاه اجرایی در سایه این هم افزایی توفیقات ارزشمندی را برای استان رقم زدیم.
شهبازی افزود: حواشی مخرب، عقبگرد و ماندن در گذشته، پرداختن به پروژه های بی اهمیت و تمرکز بر روی اقدامات تبلیغات بدون خروجی ملموس برای مردم، می توانند زمینه شکست و دلسردی مردم را فراهم کنند.
وی گفت: همراهی سازنده ای را با اعضای شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج در دوره پنجم دارم و این روند تا پایان مسوولیتم با اعضای  شورای ششم نیز تداوم خواهد داشت و از هیچ حمایتی دریغ نخواهم کرد.
در ادامه هر یک از اعضای جدید شورای اسلامی شهر کرج خود را معرفی کردند و بخشی از اهداف و برنامه های خود را تشریح کرده و از استاندار البرز درخواست همراهی در این راستا را داشتند.