چهارشنبه , 3 مرداد 1403

مجهز شدن عرصه‌های سبز بلوار شورا به سیستم آبیاری قطره‌ای

مدیر منطقه یک شهرداری کرج از تغییر شیوه آبیاری در حاشیه کندرو بلوار شورا با هدف صرفه جویی در مصرف آب خبر داد.

مجهز شدن عرصه‌های سبز بلوار شورا به سیستم آبیاری قطره‌ایبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمد گروسی افزود: با توجه به کم آبی‌های پیش رو در فصل گرما، شهرداری منطقه یک با مدیریت آبیاری در عرصه‌های فضای سبز و اقدامات انجام شده سعی در حداکثر صرفه جویی مصرف آب خواهد نمود.

به گفته مدیر منطقه یک شهرداری کرج: توسعه فضای سبز و لزوم تامین آب مورد نیاز آن از یک سو و کاهش نزولات جوی و بروز پدیده خشکسالی‌های اخیر و کمبود منابع آب خام فضای سبز از سوی دیگر، تامین آب مورد نیاز عرصه‌های فضای سبز توسعه یافته را با مشکل مواجه کرده است.

گروسی افزود: به همین منظور فضای سبز بلوار شورا که به شیوه سنتی با تانکر آبیاری می‌شد، با لوله گذاری به طول یک کیلومتر از ابتدای پل شورا تا میدان کرج، به شیوه قطره‌ای تغییر کرد.

به گفته مدیر منطقه یک شهرداری کرج: با توجه به تاثیر کاهش بارندگی‌ها بر منابع آبی، سعی خواهیم کرد با برنامه ریزی‌هایانجام شده عرصه‌های سبز منطقه به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز شوند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …