سه شنبه , 2 مرداد 1403

صوت | اخبار شبانگاهی نهم آذر استان سمنان

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …