پنجشنبه , 4 مرداد 1403

سنت زیبای الفه در آسارا برگزار شد

آیینی برای ایجاد همدلی

بر اساس آیینی کهن اهالی آسارا در آخرین روز ماه مبارک رمضان در مسجد گرد هم آمدند.

سنت زیبای الفه در آسارا برگزار شدبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مردم آسارا بر اساس یک سنت دیرینه آخرین روز ماه مبارک رمضان در منزل، غذا‌های محلی می‌پزندو در مجمعه (سینی مخصوص) قرار می‌دهند و به مسجد محل می‌آورند و در فضایی شاد و صمیمی در کنار هم افطار می‌کنند.
به گفته اهالی آسارا، این سنت حسنه سالی دو بار در آخرین روز ماه مبارک رمضان و غروب آخرین روز سال برگزار می‌شود، که باعث ایجاد همدلی و صمیمیت بین مردم محل می‌شود.

سنت زیبای الفه در آسارا برگزار شد

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …