چهارشنبه , 23 خرداد 1403

ساماندهی بافت های فرسوده با اجرای طرح ملی مسکن

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در اجرای طرح ملی مسکن باید از پیمانکاران خوش نام و مصالح باکیفیت استفاده شود، مردم باید از مخاطرات سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت های فرسوده آگاه شوند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …