زمین کامیون آرد را در فردیس بلعید

وی افزود: خودروی کامیون هنگام تخلیه آرد مقابل نانوایی لواشی ناگهان زمین فرو نشست می کند و کامیون به داخل چاه فاضلاب سقوط کرد که با کمک جرثقیل توسط عوامل خدمات شهری شهرداری فردیس از داخل چاه فاضلاب به بیرون منتقل می شود.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس گفت: علت سقوط کامیون حمل آرد  فرونشست زمین بر اثر وجود چاه فاضلاب در آن منطقه است.  

شهرستان فردیس با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب کلانشهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد.