داوری جشنواره امتنان در البرز به پایان رسید

مرضیه فهمیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از بررسی میدانی از ۷۰ طرح رسیده به جشنواره، فرآیند داوری توسط داوران منتخب از دستگاه‌های اجرایی استان و کمیته علمی منتخب از میان برگزیدگان جشنواره امتنان سال گذشته، کارگران و گروه‌های کار و واحد نمونه استان انتخاب شدند.

معاون اجتماعی و رفاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه گفت: منتخبین سی و چهارمین جشنواره امتنان استان البرز پس از تشکیل کمیته ارزیابی و داوری با حضور کارشناسان برگزیده از سازمان بسیج کارگران و کارخانجات، سازمان‌های برق، صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، پارک علم و فناوری و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مراحل داوری و بررسی میدانی و راستی آزمایی از طرح‌های شرکت کننده در این دوره از جشنواره صورت پذیرفت و منتخبان پس از کسب امتیاز لازم در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی انتخاب شدند.

مرضیه فهمیده در ادامه گفت: از هر بخش یک کارگر و همچنین یک واحد نمونه به مرحله ملی و دبیرخانه ملی برگزاری جشنواره امتنان معرفی شدند که پس از کسب رتبه‌های برتر، با حضور رئیس محترم جمهور و مقامات عالی وزارت مرده تجلیل قرار خواهند گرفت.

معاون اجتماعی و رفاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: در سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان البرز تعداد ۵۹۳ نفر شرکت که در این دوره ۵۸ واحد نمونه ۳۴ کار نمونه و ۳۷۹ کارگر نمونه مشارکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: اسامی واحدها و نفرات برگزیده استانی در آئینی با حضور مقامات کشوری اعلام و مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.