حمله اغتشاشگران به خانمی که به بستن راه معترض بود!

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در فردیس خانم رهگذری در حال اعتراض به آشوب‌گران بود که اغتشاش‌گران بنا بر رویه خود در برابر اعتراض این خانم شروع به فحاشی و هتاکی و به ماشین حامل وی حمله کردند.