حمله اغتشاشگران به خانمی که به بستن راه معترض بود!

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در فردیس خانم رهگذری در حال اعتراض به آشوب‌گران بود که اغتشاش‌گران بنا بر رویه خود در برابر اعتراض این خانم شروع به فحاشی و هتاکی و به ماشین حامل وی حمله کردند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …