حمایت بیمه ای از مادران باردار بدون بیمه و زوج های ناباور

مدیر کل بیمه سلامت البرز از طرح پوشش بیمه درمانی مادران باردار فاقد بیمه درمانی در البرز خبر داد و گفت: زوجهای نابارور می توانند تا سه دوره از بیمه ۹۰ درصد استفاده کنند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …