جلوگیری از احداث شهرک غیرمجاز در نظرآباد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد استان البرز گفت: ۲۹ بنا که توسط افراد سودجو با هدف ایجاد شهرک مسکونی غیر مجاز در روستای علی سید نظرآباد ساخته شده بود با حکم قضایی تخریب شدند.