دوشنبه , 31 اردیبهشت 1403

توصیه‌هایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو

١_مردم گوشت مصرفی خود را صرفاً از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی مجاز که تحت نظارت دامپزشکی و مرکز بهداشت می باشند، تهیه کنند.

٢_ استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل

٣_خودداری از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی

۴_خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها

۵_خودداری از مصرف گوشت تازه (گوشت خریداری شده باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در یخچال ٠ تا ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شده و سپس مصرف شود.

۶_خودداری از مصرف جگر به صورت خام (جگر خریداری شده باید به مدت حداقل ۴٨ ساعت در یخچال ٠ تا ۴ درجه سانتی گراد، نگهداری و سپس مصرف شود.

٧_رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت انجام شود.

٨_هنگام پشم چینی دام ها، از تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده استفاده شود.

٩_اجتناب از استراحت در مراتع و کوهستان ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن مثل زیرانداز صورت گیرد.

١٠_سمپاشی بدن دام و اصطبل‌های روستایی با سموم مخصوص دامپزشکی جهت کاهش جمعیت کینه‌ها باید انجام شود.

١١_تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ، يك بيماري خونريزی دهنده تب دار حاد ویروسی است كه توسط گونه اي از كنه ها منتقل می‌شود.

١٢_با وجودي كه بيماري مخصوص حيوانات است ، ولی موارد تک گير و همه گيری های ناگهانی اين بيماری در انسان نيز اتفاق می افتد، شيوع بيماری بيشتر در ماه‌های گرم سال همزمان با فصل فعاليت كنه ها می باشد.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …