بهسازی آزادراه‌های البرز در دستور کار است

بهسازی آزادراه‌های البرز در دستور کار استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حاجیان گفت: بهسازی ورودی البرز در پل فردیس بر عهده ما قراردارد، اما مسئولیت سایر نقاط با شهرداری است.
او افزود: جاده دسترسی کناری برای پل فردیس طراحی شده است.
معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: در نیمه اول امسال طرح پل فردیس را به پایان می‌رسانیم.
کیفیت نامطلوب آسفالت و ترافیک از مهمترین انتقادات شهروندان نسبت به پل فردیس است.