بهره مندی مددجو زندان رجایی شهر از خدمات دادرسی الکترونیکی

مدیر زندان رجایی شهر کرج با اشاره به تلاش‌ها برای تامین نیاز‌های مختلف زندانیان گفت: امسال یک هزار نفر از مددجویان این زندان با جرائم مختلف از خدمات دادرسی الکترونیکی برخوردار شدند.