بهاری زیباتر با تلاش کلزاکاران ساجبلاغی

الماسی افزود: کاهش ۵۰ درصدی هزینه تولید، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و نفوذ بیشتر آب در خاک و همچنین صرفه‌جویی در وقت از مزایای کشت مستقیم به شمار می‌رود.

او گفت: با توجه به استراتژیک بودن کشت کلزا به عنوان یک کشت مطلوب در کنترل بیماری علف هرز و با توجه به وابستگی  ۹۰ درصدی کشور به روغن خوراکی، لزوم توسعه کشت کلزا دو چندان شده است .

به گفته رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ کلاس‌های ترویجی از برنامه‌هایی است که در جهاد کشاورزی برای کشاورزان و علاقه‌مندان در دستورکار قرار دارد.