بلوک‌های ناایمن حسن آباد کرج تخلیه شد

او افزود: بلوک‌ گل‌ها، بلوک مجاور، سه بلوک سه واحدی، یک هشت واحدی و یک بلوک ۱۴ واحدی تخلیه شد.

به گفته مدیر مدیریت بحران فرمانداری کرج، ۴۱ واحدی که با خطر ریزش ساختمان مواجه بود، تخلیه شده است.