پنجشنبه , 4 مرداد 1403

بازگشت سه هزار مددجوی ندامتگاه قزلحصارکرج به کانون خانواده

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج گفت: سه هزارو ۵۲۲ مددجوی این ندامتگاه سال گذشته با استفاده از اعطای مرخصی پایان حبس به کانون خانواده های خود بازگشتند.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …