ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان در البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نقش ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، گفت: راه اندازی این نوع اردوگاه‌ها در تمام شهرستان‌های استان دنبال می‌شود.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …