اطلس فرهنگی و اجتماعی اتباع بیگانه در البرز تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان شیری پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست کارگروه اجرایی فرهنگی اتباع خارجی استان اظهار داشت: تهیه اطلس فرهنگی و اجتماعی برای مهاجرین خارجی استان و شناسایی ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی برای گسترش اقدامات فرهنگی و اجتماعی با هدف ترغیب و تسهیل بازگشت جامعه مهاجرین خارجی به منظور کمک به آبادانی و پیشرفت کشور افغانستان مدنظر قرار دارد.

وی افزود: بر اساس اطلس اجتماعی و فرهنگی رفع موانع تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی، افزایش سرانه ورزشی و امکان استفاده از اماکن ورزشی توسط اتباع خارجی، اعطا اقامت ویژه به فعالان اقتصادی و نخبگان اتباع خارجی، شناسایی اقشار آسیب پذیر، بانوان بی سرپرست اتباع، ارائه آموزش‌های لازم با هدف توانمندسازی اتباع موصوف در برنامه راهبردی در استان برای ساماندهی اتباع بیگانه تعریف شده و یکی از مسئله‌های کلان کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین رفع موانع تحصیلی برای دانشجویان اتباع، تقویت زیر ساخت‌ها و احداث مدارس و خانه‌های بهداشت و درمان برای ارائه خدمات به اتباع خارجی حاضر در استان، شناسایی و ساماندهی کودکان کار اتباع خارجی از طریق حمایت‌های معیشتی، حرفه آموزی و توانمندسازی خانواده‌ای کودکان کار، با هدف زمینه سازی ادامه تحصیل کودکان کار، رفع موانع برگزاری مراسم دینی و مذهبی در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد و همبستگی میان اهل سنت و اهل تشیع نیز در برنامه‌های اطلس اجتماعی و فرهنگی دیده شده است.

در این نشست ضمن هم افزایی و بررسی نقطه نظرات اعضا کارگروه در حوزه فرهنگی اجتماعی اتباع و مهاجرین در استان پس از بحث و تبادل نظر، طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های متولی استان، به منظور تأیید طرح‌های فرهنگی به وزارت کشور منعکس شد.