اختصاص هفت میلیارد تومان به طرح‌های زیست محیطی البرز

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: برای اجرای طرح‌های پیشنهادی محیط زیستی مصوبه سفر رئیس جمهور به استان، هفت میلیارد تومان اعتبار ملی اختصاص یافته است.