احیای شب بیست و یکم در امام زاده محمد (ع) و سکینه خاتون کرج

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان بامداد شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور گسترده مردم کرج در آستان مقدس امام زاده محمد (ع) و سکینه خاتون برگزار شد.