اجرای رزمایش جهاد امیدآفرینی در مهرحصار کرج

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش جهاد امیدآفرینی که از ۳ خرداد ماه جاری به همت سپاه و قرارگاه اجتماعی استان البرز آغاز شده است در محله مهر حصار کرج اجرا شد.