چهارشنبه , 3 مرداد 1403

آموزش مهارتی رایگان برای زنان سرپرست خانواده البرز

او افزود: ارتقا مهارت های شغلی، توانمند سازی و ایجاد زمینه های حضور بانوان کم برخوردار در بازار کار از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی رایگان است.

غفاری تصریح کرد: علاوه بر بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست، زنان معتادی که بهبود یافته اند نیز می توانند با شرکت در این دوره ها و فراگیری آموزش های مهارتی بستر مناسبی را برای رفع مشکل بیکاری خویش مهیا کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای البرز گفت: آموزش های مهارتی در پوشش این دوره ها در مسیر بازار محوری بانوان هدایت خواهد شد و ما در پی آنیم تا این قشر کم برخوردار بتوانند بدون دغدغه راهی بازار کار شوند و درآمد کسب کنند.

او افزود: در این دوره های آموزش مهارتی ساماندهی مشاغل خانگی در اولویت ویژه قرار گرفته است تا زمینه تقویت اقتصاد خانواده های هدف فراهم شود.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز با هشت مرکز آموزش دولتی و ۴۵۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در راستای توانمندسازی جوانان و مهارت جویان استان فعالیت دارد.

پیشنهاد ما به شما

چالش‌های جراحی لگن و ران

به محل اتصال استخوان‌های مجاور و متصل به یکدیگر مفصل می‌گویند. اگر این بخش فاقد …