آزادسازی ۴۰ هکتار از اراضی در حال تغییر کاربری غیرمجاز در فردیس

دادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت که ۴۰ هکتار از اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان در این حوزه قضایی آزادسازی شده است.

آزادسازی ۴۰ هکتار از اراضی در حال تغییر کاربری غیرمجاز در فردیسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حسین ناصرخاکی با اشاره به آزادسازی ۴۰ هکتار از اراضی در حال تغییر کاربری غیرمجاز در این حوزه قضایی گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و همچنین مصوبات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز دادگستری کل استان البرز، با تجهیز اکیپ دهگردشی، نسبت به شناسایی مستحدثات غیرمجاز در «فرخ آباد» اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس افزود: حسب دستور دادستانی و با همراهی قاضی شعبه دوم اجرای احکام کیفری شهرستان فردیس و عوامل کلانتری ۱۵ مشکین دشت، بخشداری مشکین دشت و اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان فردیس و با همکاری اداره برق شهرستان، اعمال قانون صورت گرفت.

او با برشمردن موارد اعمال قانون شده اضافه کرد: در این اقدام ۴۵ مورد تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز جهت شروع به ساخت و ساز غیرمجاز، ۱۳۵ مورد دیوارکشی غیرمجاز، ۷ بنای ساخته شده و یا در حال ساخت، ۳۵ مورد محوطه سازی قلع و قمع و در مجموع از تغییرکاربری حدود ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان جلوگیری شد.