شنبه , 29 اردیبهشت 1403

آزادسازی ۲۵ هکتار از زمین های کشاورزی فردیس

دادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت: ۲۵ هکتار از زمین های تغییر کاربری یافته در روستای فرخ آباد به ارزش ۵۷۵ میلیارد تومان آزادسازی شد.

آزادسازی ۲۵ هکتار از زمین های کشاورزی فردیسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ناصرخاکی، گفت: ۲۵ هکتار از زمین های دارای تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه قضایی آزادسازی شده است و در اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، در بخش مشکین دشت روستای فرخ آباد این شهرستان ، اراضی موسوم به باغ انگوری مورد اعمال قانون قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس افزود : در این اقدام تعداد ۴۵ مورد از قطعات در حال تغییر کاربری و یا دارای تغییر غیرمجاز کاربری از قبیل ساخت ویلا و بنا، محوطه سازی، دیوارکشی، استخر تفریحی، تفکیک و قطعه بندی به قصد تغییرکاربری، قلع و قمع اعمال قانون شد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب فردیس در مجموع، مساحت۲۵۰ هزار متر مربع معادل ۲۵ هکتار از اراضی زراعی و باغ ها، به ارزش معادل ۵۷۵ میلیارد تومان اعاده به وضع سابق شد.

شهرستان فردیس حدود ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد.

پیشنهاد ما به شما

لیزر الکساندرایت کندلا

کندلا یک تکنولوژی است که برای کاهش و زدودن موهای زائد از بدن و صورت …